KKK

Latrán č. p. 24, Nové město

Latrán č. p. 24, Nové město

Lokace:
Latrán č. p. 24, Nové město

Popis objektu:
Jednopatrový objekt s klasicistním volutovým štítem s tympanonem. Plochu průčelí člení štukové šambrány oken. zadní trakt je oddělen nápadně silnou zdí. fasáda je zdobena psaníčkovým sgrafitem.

Stavebně historický vývoj:
Budova je gotického původu, zadní trakt vznikl zřejmě později, jak nasvědčuje silná zeď, která tento trakt odděluje. V době renesance byly přestavěny klenby prvního patra a z tohoto období pochází patrně zadní trakt. Průčelí pak bylo upraveno v klasicistním stylu.

Významné architektonické detaily:
Objekt je méně hodnotný. Kromě několika valeně klenutých prostor je cenné zejména uliční průčelí se štítem.

Historie obyvatel domu:
Ačkoli je dům již gotického původu, pocházejí první zprávy o jeho obyvatelích až z konce 16. století. V roce 1600 vystřídal Kryštofa Täxera řemenář Matyáš Loybl, který zde bydlel do roku 1614. Po něm se sem nastěhoval klempíř Kašpar Salzburger, jenž pracoval i pro českokrumlovský zámek. V roce 1622 v domě zastihujeme kotláře Hanse Prechta a od roku 1627 řezníka Bartoloměje Streinze. Ten je od roku 1640 uváděn také jako majitel sousedního domu Latrán č. p. 23. V roce 1644 se stal vlastníkem domu kovář Ambrož Klapeček. V letech 1657 - 1670 zde žil kolář Wichl, po jehož smrti dům vedla vdova Eva. Od roku 1686 se tu setkáváme s kovářem Jiřím Schmidtem a o pět let později s kotlářem Kristiánem Paumgartnerem. V roce 1704 se do domu nastěhoval řezník Jáchym Streintz. Po něm zde v 18. století bydlel ještě dvorní kolář Šebestián Saltzer, v letech 1714 - 1738 knížecí služebník Jan Kern, od roku 1743 kloboučník Václav Perger, v letech 1761 - 1783 parukář Jan Antonín Schmelzer a od roku 1786 soukeník Josef Jopst, jehož rodina v domě žila až do poloviny 19. století.