KKK

Latrán č. p. 11, Zámecké schody

Latrán č. p. 11, Zámecké schody

Lokace:
Latrán č. p. 11, Zámecké schody

Popis objektu:
Jednopatrový objekt s hladkým průčelím, gotickým portálem a malovanými bosážemi.

Stavebně historický vývoj:
Jednopatrová budova pozdně gotického původu byla upravena v době renesance a klasicismu. Gotickým sedlovým portálem se vstupuje do klenutých prostor přízemí. Dispozice přízemí i patra je nepravidelná, zčásti s klenutými prostory. V prvním poschodí je dochována dřevěná pavlač.

Významné architektonické detaily:
Gotický sedlový portál. Barokní nástěnný obraz - medvěd v okně. Restaurováno v roce 1994.

Historie obyvatel domu:
S největší pravděpodobností je to dům, který v roce 1518 věnoval Petr IV. z Rožmberka svému "věrnému služebníkovi" trubači Kašparovi. V roce 1527 prodala Kašparova vdova Manda (Magdalena) dům bednáři Michalovi. Dalším držitelem domu byl na počátku čtyřicátých let 16. století rožmberský kancléř Mikuláš Hultzšporer z Hoštejna. V sedmdesátých letech 16. století držel dům Jindřich Humpergar, který ho v roce 1579 prodal rožmberskému dvořanu Janu Kysaurovi. Jan zemřel v březnu roku 1592 a byl pohřben na hřbitově u Minoritského kláštera ve městě Český Krumlov. Dům odúmrtí připadl posledním Rožmberkům. V roce 1592 jej prodal Petr Vok z Rožmberka truhláři Oldřichu Texnerovi. Ten ale vlastnil v Latránu i dům číslo 19, kde žil s rodinou, a proto dům číslo 11 vzápětí prodal zámečníku Filipu Prunnerovi. V roce 1599 se zde krátce objevuje Prokop Weigl, který ještě v témže roce dům prodal puškaři Martinu Schifferovi, jenž ho splácel až do roku 1623. Puškař Martin a Anička, dcera bechyňského lazebníka, tvořili jeden z pěti párů, jimž 18. října 1599 vystrojil svatbu Petr Vok z Rožmberka. V letech 1643 - 1668 patřil dům dalšímu puškaři, přesněji šiftaři - výrobci pažeb střelných zbraní - Ondřeji Nieklovi, kterého vystřídal švec Ignác Hölzl. Ševcovskému řemeslu se věnoval i Vít Oberecker, jenž dům vlastnil v letech 1698 - 1726. Od roku 1756 zde žil další puškař Kristián Haups. Na počátku 19. století byl majitelem domu kominík Antonín Hauška.