KKK

Kájovská č. p. 67

Kájovská č. p. 67 

Lokace:
Kájovská č. p. 67

Popis objektu:
Jedná se o jednopatrový objekt s klasicistním volutovým štítem a tympanonem, se zcela hladkou fasádou, pouze tympanon je oddělen v ploše fasády římsou. Dvoutraktová dispozice přízemí obsahuje stavebně nepozoruhodné prostory, většinou plochostropé. Zaklenuty jsou pouze malé prostory. Přízemí předního traktu je zaklenuto do traverz. Zadní křídlo je jednopatrové, levé přízemní. Mezi přední částí objektu a zadním křídlem je malý vnitřní dvorek, do kterého jsou orientovány terasy obou křídel domu.

Stavebně historický vývoj:
Zástavba parcely je zjevně gotického původu. Nejstarší v dnešním stavu objektu je zadní křídlo s gotickým portálem. V patnáctém století byla v tomto domě kovárna. Přední budova, patrně renesanční, byla změněna klasicistní přestavbou (zejména fasáda). Pravá část zadní křídla je pak zřejmě původu barokního.

Historie obyvatel domu:
Prvním doloženým majitelem domu je kovář Hanuš, který dům z neznámých důvodů opustil a vstoupil do Kláštera Zlatá Koruna, kterému též odkázal svůj majetek. Dalším zmiňovaným majitelem byl Pavel Hoch, po jeho smrti v roce 1512 dům patřil rožmberskému kancléři Václavovi z Rovného, který jej roku 1513 prodal řezníku Ondráškovi. V roce 1522 byl dům v majetku kováře Jana, po jeho smrti převzala dům i řemeslo vdova Voršila, která dům prodala roku 1543 koželuhu Ondřejovi a zůstala tam bydlet až do své smrti. Od roku 1550 prodal koželuh Ondřej dům kováři Řehořovi. Další kováři v domě bydleli a vedli řemeslo minimálně do roku 1613. Také po polovině 17. století se zde setkáme s kováři nebo podkováři. Od roku 1652 dům patřil kováři Janu Pesenreiterovi a od roku 1686 až do první poloviny 19. století zde zastihujeme několik generací podkovářů Kloyberů nebo Klieberů .