KKK

Kájovská č. p. 65

Kájovská č. p. 65

Lokace:
Kájovská č. p. 65

Popis objektu:
Jedná se o dvoupatrový objekt o čtyřech okenních osách v nesymetrickém průčelí, které je pokryto novodobou malbou, napodobující motiv sgrafita. Sedlová střecha je v přední části domu rovnoběžná s ulicí. Dispozičně je objekt příčným trojtraktem. V přízemí domu předního traktu se nachází vlevo plochostropá síň, předělená dodatečně příčkou,se schodištěm do pater. Střední trakt domu je sklenutý valenou klenbou, zadní pak plochostropý, přiléhající k zachované hradbě. Vpravo vymezena soutka (tj. úzká ulička mezi domy), v horních patrech zadního traktu zastavěná. Tato soutka zřejmě sloužila k odvodu splašků z ulice a vody z louže - odtud zřejmě pojmenování Na louži.

Stavebně historický vývoj:
Objekt je gotického původu. Vznikl zástavbou společně se sousední parcelou domu Kájovská č. p. 64. Od roku 1676, kdy došlo k oddělení od domu č. p. 64, je objekt uváděn samostatně. V období renesance bylo přestavěno první patro a vznikl asi zadní trakt, objekt obdržel atiku. Po rozdělení obou domů bylo postaveno nové schodiště. Další významnější úpravy domu byly provedeny až později, zřejmě v polovině 19.století, bylo za atikou postaveno druhé patro (plán z roku 1840). V roce 1913 nabyl dům své dnešní podoby včetně malované úpravy fasády.

Významné architektonické detaily:
Zadní průčelí budovy je tvořeno hlavní hradbou městského opevnění.

Historie obyvatel domu:
Do roku byl dům 1676, kdy byl prodán majitelem řemenářem Vojtěchem Dobesim dvornímu bednáři Filipu Skorunkovi, součástí sousedního č. p.64. V letech 1727 - 1743 dům patřil bednáři Pavlu Schmidtovi. Od roku 1769 zde zastihujeme kramáře Šebestiána Branda, jehož rodina v domě žila až do roku 1825. Dále dům měnil majitele a významnější zmínka je pouze z roku 1934, kdy majitel domu Petr Watzl chtěl nechat udělat na uliční fasádě nová nestylová sgrafita. Tento návrh byl tehdejšími orgány památkové péče zamítnut.