KKK

Dlouhá č. p. 96

Dlouhá č. p. 96 

Lokace:
Dlouhá č. p. 96

Popis objektu:
Dvoupatrový objekt na úzké parcele, s průčelím upraveným v renesanci a klasicismu, se sedlovou střechou kolmou k průčelí. Přízemí je hloubkový dvoutrakt.

Stavebně historický vývoj:
Objekt středověkého původu výrazně přestavěný v renesanci. Z tohoto období se zachovaly některé klenuté prostory v přízemí i zastropení v 1. patře, tj. křížové a valené klenby a trámové stropy s dvojitým záklopem (odkryté v nedávných letech). Klasicistní stavební etapa se zřejmě projevila především na úpravě průčelí. V posledních letech prošel objekt dvěma výraznými rekonstrukcemi, kdy došlo ke korekci některých příček, byl upraven parter průčelí a byla odstraněna většina historických omítkových vrstev.

Významné architektonické detaily:

  • především klenby s hřebínky a trámové stropy z renesanční stavební etapy
  • plastické členění fasády, i když novodobě rekonstruované

Historie obyvatel domu:
Na konci 15. a na počátku 16. století v domě bydlela rodina Martina Krauthoze, který zemřel v roce 1518. Vdova Dorota v témže roce dům prodala sládkovi Jiřímu s podmínkou, že tam bude mít až do své smrti vyhrazenou místnost. Jiří, zvaný také malý sládek, v roce 1524 prodal dům koželuhu Havlovi. Ve své závěti z roku 1544 odkázal Havel celý majetek manželce Markétě a dětem. Vdova Markéta byla majitelkou domu až do roku 1556, kdy ho prodala krejčímu Hansovi. Markéta v domě zřejmě dožila spolu s dcerou Ludmilou. Obě ženy zemřely v roce 1564. Krejčí Hans, někdy zvaný Schwarz, jindy Froschauer, byl v roce 1565 obviněn, že ukradl tři a půl lokte (asi 2 m) sukna na ženskou sukni kramáři Zikmundu Schlaherovi z Plešivce. Po Hansově smrti v roce 1571 prodala českokrumlovská městská rada jeho dům sladovníkovi zvanému Asmus Froschauer. Ten jej v roce 1579 prodal krejčímu Hansi Kriegovi a odstěhoval se do Latránu. Rodina Kriegova žila v domě až do Hansovy smrti v roce 1617. Od roku 1643 patřil dům koželuhovi Ondřeji Neubauerovi, jehož vystřídal kloboučník Řehoř Hawle. Od roku 1677, počínaje Erasmem Maratschkem, se v domě provozovalo řeznické řemeslo.