KKK

Vývoj znaku města Český Krumlov

 


1. Nejstarší známá forma znaku města Český Krumlov je na pečeti z roku 1336. Znak nese obraz tří věží s hradbou a branou, přičemž střední věž je završena korunkou. Nápis .... Petr I. de Rosinberg ... dokládá, že jde o pečeť Petra I. z Rožmberka.

 


2. Pečeť z roku 1406 má bohatší obraz. hradební zdi s otevřenou branou s dvoukřídlými vraty a vytaženou mříží, na obou stranách brány stojí dvě okrouhlé věže s oknem, cimbuřím s arkýři a kuželovou střechou s makovicí. Ve zdi nad branou jsou dvě malé pětilisté růže a okénka. Mezi věžemi je doprava nakloněný gotický štítek s rožmberskou růží.

 


3. Pečeť z roku 1443 rozvíjí obdobný obraz. Z hradební zdi v popředí vystupuje brána s cimbuřím a polovytaženou mříží. Dvě věže stojící za hradbou mají cimbuří a valbovu střechu. Štítek nad bránou mezi věžemi nese rožmberskou růži.

     


4. Koncem roku 1480 dosáhli Krumlovští potvrzení tohoto znamení jako znaku, který byl postupně polepšen a rozmnožen. Takto upravený znak je také vymalován v knize opisů privilegií z roku 1593. Na modrém štítě je tu hradba s branou s vytaženou mříží a po stranách brány čtyřhranné věže (se dvěma viditelnými stranami) s okénky, cimbuřím a valbovou střechou. Architektura je ve stříbrné barvě, střechy červené, mříž v bráně má černé železné hroty. Nad branou je v bílém věníku červená pětilistá růže se zlatým středem. Nad štítem je helm s červeno-stříbrnými pokryvadly. V klenotu je opět červená růže se zlatým středem.

5. K poslední proměně znaku města Český Krumlov došlo privilegiem Jana Kristiána I. z Eggenberku 15. dubna 1671. Zároveň s potvrzením městských výsad byl znak města upraven tak, že místo věníku s růží byl položen eggenberský štítek se třemi havrany, kteří drží zobáky rožmberskou růži. V této formě se znak užívá do dnešní doby.

Velký znak města Český Krumlov Popis znaku: na modrém štítě je stříbrná hradební zeď s otevřenou branou s vytaženou hnědou dřevěnou mříží s černými kovovými hroty. Po obou stranách brány vystupují nad zdí dvě stříbrné věže, z nichž jsou viditelné vždy dvě strany. V každé věži je na každé straně úzké a vysoké okno. Věže vrcholí sedlovou červenou střechou. Mezi věžemi je stříbrný štítek a v něm tři černí rozkřídlení havrani směřující ke středu a držící svými zobáky červenou rožmberskou růži se zlatým středem a se zelenými kališními lístky. Nad štítem je turnajský helm s pokryvadly na pravé straně červeno-stříbrnými, na levé straně modro-stříbrnými. na helmu je zlatá koruna s červenou rožmberskou růží v klenotu.