KKK

Vítkovci

Titulní stránka k románu Adalberta Stiftera Vítek Vítkovci patřili mezi nejvýznamnější a nejstarší české rody, které osidlovaly oblast jižních Čech. Zakladatelem a praotcem rodu byl Vítek z Prčice. Jeho potomci vytvořili několik dalších významých českých šlechtických rodů, protože z rodu Vítkovců vzešli páni z Krumlova, Rožmberka ( Rožmberkové), Hradce, Landštejna a Třeboně, Stráže, Sezimova Ústí či Úpice. Na Českokrumlovsku Vítkovci založili kolem roku 1250 hrad Rožmberk, před rokem 1253 krumlovský hrad a v roce 1259 klášter ve Vyšším Brodě. (Obraz "Dělení růží").

Rodokmen Vítkovců

Obraz Dělení růží, zámek ..


Znak pánů z Hradce Znak pánů z Krumlova Znak pánů z Rožmberka Znak pánů z Landštejna a Třeboně Znak pánů ze Sezimova Ústí  Znak pánů ze Stráže


Někdy však bývají páni ze Stráže a páni ze Sezimova Ústí spojováni do jedné rodové větve pánů ze Stráže a Ústí se znakem modré nebo černé růže na zlatém poli. Podrobněji několik verzí erbovní pověsti rozebírá a porovnává s historickou skutečností článek Obraz "Dělení růží".

Kresba pečeti Vítka z Prčice s pětilistou růží na praporci a štítu zbrojnoše

(mj)