KKK

Synagoga ve městě Český Krumlov

Synagoga s osmibokou věží a střídmým užitím novorománských prvků byla postavena na jižním předměstí Plešivec v Linecké ulici architektem Kafkou a stavitelem Sosnou.

Roku 1945 sloužila jako interkonfesionální křesťanský kostel pro vojáky americké armády, což mimo jiné připomíná armádní znak, dochovaný na stěně modlitebního sálu. V letech 1945 - 1968 synagoga užívána Církví československou husitskou.

(jh)

Aktualizace (17.8.2013)

V poválečném období se objekt stal majetkem města Český Krumlov, které ho po roce 1990 vrátilo do rukou Židovské obce. Místní synagoga je jedna z mála staveb tohoto typu, která přečkala období světových válek i totalitního režimu bez větší úhony. První záchranné opravy synagogy realizovala již koncem 90. let Nadace Egon Schiele a na ty pak následně navázal od roku 2008 Českokrumlovský rozvojový fond, který ji v roce 2012 kompletně opravil. Revitalizace českokrumlovské Synagogy byla realizována díky podpoře evropských financí prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP JZ).

V roce 2013 se v Synagoze konala výstava s názvem „4 fotografové, 2 země, 1 region", významný příspěvek k Zemské výstavě 2013 spojující města jižních Čech a Horních Rakous. V zimní modlitebně synagogy byla realizovaná stála expozici „Svět českokrumlovských Židů".

Synagoga skýtá kompletní zázemí pro konání kulturních a společenských akcí všeho druhu - koncerty, výstavy, přednášky, sympozia, eventy i svatební obřady.

Příchozí mohou dále navštívit tematický souvenir shop nebo posedět v příjemné kavárně s letní grill terasou.