Kašny a napajedla ve městě Český Krumlov

Maskaron z kašny, chrlič vody, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově Potřeba čisté vody vedla obyvatele Českého Krumlova již od 15. století k budování systému vodovodů, které by město zásobovaly. S tím souviselo také zřízení rezervoárů a zásobníků, kterými voda protékala. Umisťovány byly na volných prostranstvích, náměstích, ve dvorech i zákoutí ulic. Tyto zásobníky pitné vody měly podobu nádrží či kašen a byly stavěny na snadno dostupných místech, aby byl zaručen dostatečný přísun vody při tehdy častých požárech. Kašny a nádrže hrály také významnou roli komunikačního centra, neboť lidé, kteří se potkali při nabírání vody, rádi využili příležitost vyměnit si informace o svých rodinách, sousedech či osobní názory na dění ve městě. "U kašny na náměstí scházívaly se ráno a podvečer děvčata pro vodu. Tam bývala soudná stolice. Tam přetřepávala se kdekterá domácnost, kdekterá paní, rodinné tajnosti se tam stavěly na pranýř a mezitím se mluvilo o milovnících, o nových šatech, o vojácích a vycházkách", napsal by klasik v polovině 19. století. Voda do kašen byla dopravována dřevěnými vrtanými rourami, k jejichž výrobě se nejčastěji používalo borových kmenů o průměru asi 30 cm a délce 5 m. K vrtání otvoru sloužil speciální nebozez. Později bylo dřevěné potrubí s omezenou životností nahrazováno litinovými či keramickými rourami.

(mj)

Přestože jsou již tyto vodovody nefunkční, řada kašen se dochovala do dnešních časů.

Městské kašny

Pivovar Eggenberg ( Latrán č.p. 27):
Na nádvoří pivovaru stojí kamenná šestiboká kašna, vysoká 140 cm, na 180 cm vysoké podezdívce. Celá stavba tedy měří 320 cm. Obvod podezdívky je 17,5 m. Na podezdívce je kolem kašny 50 cm široký ochoz, který zřejmě umožňoval čištění jinak nepřístupné nádrže. U její paty stojí menší kamenné koryto, do kterého voda vytékala samospádem z kašny. Vyústění bylo opatřeno uzavíratelným bronzovým kohoutem. Kašna nebyla zásobena jako ostatní z vodovodu, ale voda se čerpala ze studny umístěné pod ní. Sloužila tak vlastně jako rezervoár, ze kterého se voda podle potřeby odebírala. Na boku kašny je vytesán znak Krumlovského vévodství s letopočtem 1666, jejž lze určit jako dobu jejího vzniku.

Klášterní ulice:
Kamenná nádrž, 60 cm vysoká. Široká je 140 cm a dlouhá 260 cm. Zadní čelo je mírně skosené. V pravém zadním rohu je patrný čtvercový otvor 10/10 cm posazený 20 cm nade dnem, později dodatečně zazděný. Původně zřejmě sloužil jako přítok. Na stejné straně v obrubě je vytesaný mělký žlábek, který sloužil jako přepad. Přívod i přepad vody byl později nahrazen ocelovým potrubím.

Latrán č. p. 50, klášter klarisek, v popředí kašna

Na Novém městě:
Kamenná nádrž bez přítoku, v přístavku ve dvoře budovy Radniční č. p. 26, je 120 cm dlouhá a široká 80 cm. Výška i s podezdívkou je 175 cm.

Latrán č. p. 13:
Kamenná nádrž, široká 65 cm a dlouhá 200 cm, stojí přímo proti vjezdu do dvora u zdi domu. Ke kamenné nádrži byla zřejmě dodatečně přistavěna zadní deska s osazenou půloválnou nádržkou, do které vyúsťuje přítok.

Larán č.p. 13, kašna na nádvoří objektu - stav před rekonstrukcí, foto: Ladislav Pouzar

Parkán:
U zídky zahrady pod divadlem, naproti domu Parkán č. p. 116, leží malá kamenná nádrž šířky 65 a délky 200 cm. Vysoká je 60 cm. Přítok do ní byl železnou trubkou osazenou v zídce nad nádržkou.

Kašna na Parkánu v Českém Krumlově

Kaplická ul.:
Kamenná nádrž nacházející se vedle domu Kaplická č. p. 167. Složená je ze čtyř kamenných hranolů, mezi nimiž jsou osazeny kamenné desky. Široká je 180 cm a dlouhá 230 cm. Před kašnou jsou dva betonové schůdky. Z kašny je dnes okrasný záhon.

Rooseweltova:
Kamenná kašna v rohu tvořeném ustupující uliční čarou u domu č. p. 46. Nádrž je široká 160 cm a dlouhá 290 cm. Výška je 80 cm. Dno je vyskládáno z menších kamenů. Zdobena je profilovanou obrubou a tesaným soklíkem. Kolem kašny je chodníček z kamenných desek.

Kašna v Rooseveltově ulici

Plešivecké náměstí:
Kamenná kašna v jižním cípu náměstíčka u čp. 97. Široká je 220 cm a dlouhá 350 cm. Vysoká je 100 cm. Zdobena je profilovanou obrubou a u paty stěny je rozšířena soklíkem. Přístup je umožněn po dvou kamenných schodech v čele kašny. Pár metrů od ní stojí na zídce kamenné korýtko, zřejmě druhotně osazené, neboť nikde v okolí není žádný vhodný zdroj vody ani odtok. Možná že původně stála u kašny a sloužila k napájení zvířat. Její šířka je 65 cm, délka 160 cm a výška 50 cm.

Kostelní ulice:
Kamenná kašna v rohu mezi schody ke kostelu sv. Víta a opěrnou zdí. Kašna s oválnou nádrží na podstavci, přistavenou ke sloupu. Ze sloupu bylo 65 cm nad nádrží vyústění přívodu vody. Spodní 2/3 sloupu jsou vytesány ze žuly. Vrchol hlavice je z jiného materiálu, zřejmě dodatečně osazený, o celkové výšce 3 m.

Kašna v Kostelní ulici v Českém Krumlově

Masná ulice:
Kamenná kašna oválného tvaru, šířky 75 cm a délky 370 cm. Vysoká je 85 cm. Zhotovena je z jediného kusu kamene. Horní okraj je zdoben tesanou obrubou. Na zdi nad kašnou je v omítce znázorněna valcha s letopočtem 1868. Motiv valchy nad kašnou pravděpodobně připomíná její funkci, tedy kašny určené k praní prádla. Ke kašně vede jeden kamenný schod.

Kašna v Masné ulici

Široká ulice:
Kamenná kašna před domem Široká č.p. 51. Široká je 245 cm, dlouhá 340 cm a vysoká 100 cm. Ke kašně je přístup po dvou kamenných schodech.

Náměstí Svornosti:
Kamenná šestiboká krumlovská kašna na náměstí v Českém Krumlově, s morovým sloupem. Vnější základní obvod je přes 30 m. Kašna z valné části obklopuje morový sloup, pouze ze strany k radnici je schodiště umožňující přístup ke sloupu. Ochoz kolem něj je rouben kamenným zábradlím. Sloupy zábradlí jsou zdobeny hlavami lvů, ze kterých je vyústění napájecích rour. Kašna je hluboká 195 cm a vysoká 90 cm. Kolem vnějšího roubení je jeden nebo dva schody navazující na schodiště k morovému sloupu.

Kašna a morový sloup na náměstí v Českém Krumlově, foto: Libor Sváček

Lvíček:
Jedná se o chrlič pramene v Jelení zahradě ve městě Český Krumlov. Kamenná hlava, zřejmě lví, je osazena do novodobé zídky. Z tlamy zvířete vytéká voda, která dále odtéká do kanálku pod ní. Místními obyvateli byl tento pramen velmi oblíben a hojně využíván.

Kašna Fontána Lvíček v Jelení zahradě, stav k roku 1998


(ds)