KKK

Kaple sv. Martina ve městě Český Krumlov

Lokace
Městský park v Českém Krumlově

Kaple sv. Martina v Českém Krumlově, foto: Jos. Prokopec

Popis objektu
Jednolodní stavba s obdélnou lodí, trojbokým presbytářem a osovou východní sakristií. Tříosé západní průčelí s okoseným nárožím vrcholí tabulovým štítem s volutami, ve zkosených nárožích niky. Fasády členěny pilastry, sakristie lizénami. Východní závěr kaple zdobí zjednodušená replika západního průčelí. Kaple zakryta rovným stropem se dvěma štukovými zrcadly v presbytáři a lodi. V chodníku ke kapli devět žulových náhrobníků /zcela sešlapaných/ z konce 18. století.

Stavebně historický vývoj

Stavebně historický vývoj
Plánek hřbitova u kaple sv. Martina Původně hřbitovní kaple byla roku 1585 založena jako dřevěná spolu s novým hřbitovem, jenž byl do těchto míst přeložen od kostela sv. Víta (Historie hřbitovů ve městě Český Krumlov). Roku 1618 se mělo začít s výstavbou nové kaple, ale v důsledku stavovského povstání byl připravený materiál odvezen a použit k opevnění zámku. Proto byla stavba nové kaple sv. Martina zahájena až v roce 1717, současně s dokončením výstavby kaple na Křížové hoře. V té době vystavěli jezuité poblíž kaple dům pro nemocné, kteří kapli měli jako svou svatyni. Hlavní oltář je z roku 1763 a je dílem krumlovského sochaře Josefa Mucka a malířů Josefa Putze a Christopha Anneise. Oltář kaple sv. Martina je pravděpodobně dílem velešínského rodáka, malíře a duchovního, Bedřicha Kamarýta (1831-1911). Rokokovou kazatelnu vytvořil malíř a řezbář Anton Leyer. Postranní oltáře jsou zasvěceny sv. Janu Nepomuckému a sv. Anně. V roce 1892 byl zrušen hřbitov a v roce 1909 změněn na městský park.

Kaple sv. Martina v Českém Krumlově, interiér

Současné využití
Od roku 1969 užíván jako sbor Církve československé husitské. Příležitostně jsou zde pořádány koncerty duchovní hudby.

Kaple sv. Martina v Českém Krumlově, detail oltáře, foto: Jos. Prokopec

(jh, kol.)