KKK

Kájovské brány - Stavebně historický vývoj v obrazech

Stavebně historický vývoj v obrazech

Umístění Kájovských bran

Na své jižní straně byl Český Krumlov chráněn dvěma Kájovskými branami, které byly navzájem propojené hradbami.

Vnitřní Kájovská brána stála mezi dnešními domy Kájovská č. p. 62 a Kostelní č. p. 169.

Vnější Kájovská brána stála mezi nynějšími domy Kájovská č. p. 59 a Kájovská č. p. 56.

Stavebně historický vývoj

Zpočátku na tomto místě stály zřejmě pouze hradby a dvě brány, navzájem propojené hradební zdí. Vnější Kájovská brána byla opatřena padacím mostem, který při otevření dosedal na kamenný můstek. Ke vnitřní straně hradeb byly již v době gotiky přistavěny domy. Vestavbou zdi mezi spojovací hradby před vnitřní Kájovskou branou a následným zastřešením tohoto prostoru získala tato brána svůj přístavek.

Kájovské brány Schematický nákres ranného stavebního vývoje bran a přilehlých objektů Autor: V. Codl

Nejpozději v prvé polovině 18. stol. již přestal existovat padací most vnější Kájovské brány. Pevný kamenný můstek, na který padací most původně dosedal, byl dostavěn až ke bráně. Prodloužený můstek pak byl zastavěn drobnými stavbami, které navazovaly přímo na vnější Kájovskou bránu. Po zvýšení a rozšíření břehu u této brány na počátku 19. století došlo i k dalším stavebním změnám. Kamenný můstek a stavby na něm byly zčásti pohlceny zvýšením terénu a zčásti překryty novějšími stavbami. Obrazy z této doby ukazují dva navzájem spojené domky, přistavěné ke bráně nejen zepředu, ale i ze strany.

Vnější Kájovská brána Vývoj terénu a staveb před branou v 18. a 19. století Překreslené detaily z obrazů B. Wemera a FL. Maschka

Vývoj Kájovských bran a navazujících hradeb v prvé polovině 19. století je ale také již ve znamení jejich postupné likvidace. Nejprve byla zbourána spojovací hradba mezi nynějším domem č. 62 a vnější Kájovskou branou. V roce 1842 byla zbourána vnitřní Kájovská brána a v roce 1860 potkal stejný osud i Kájovskou bránu vnější.

Kájovské brány Rekonstrukce podoby bran před rokem 1841 ve srovnání se stavem v r. 1998. Autor: V. Codl

Na závěr zbývá odpověď na otázku, co zůstalo z bran a hradeb do dnešní doby zachováno. Jsou to původní boční zdi vnitřní Kájovské brány, zachované ve zdivu okolních domů. Stopy po této bráně jsou dodnes patrné na zdi domu Kájovská č. p. 62, kde je velmi dobře vidět boční zeď přístavku (na fotografii část zdiva s římsami a okny) i vlastní věže brány (holé zdivo). Část své druhé boční zdi nechala věž vnitřní Kájovské brány i na domě Kostelní č. p. 169. Zde je možné srovnat fotografii současného stavu s černobílou rekonstrukcí brány a okolních domů.

Kostelní č. p. 169, celek Vnitřní Kájovská brána na počátku 19. století Rekonstrukce: V. Codl ..

Z vnější Kájovské brány je ve sklepě domu Kájovská č. 59 zachována pouze část jejích základů. Zdivo nad úrovní terénu zmizelo při přestavbě tohoto domu na konci minulého století, kdy domy Kájovská č. 57 a 59 získaly v podstatě svou dnešní vnější podobu.

(vc)

Tato stránka vznikla za podpory Hotelu Vltava