KKK

Eggenberský znak

Vlastním a původním eggenberským rodovým symbolem byla trojice krkavců či havranů, kteří nesou zlatou korunku. Pětice rožmberských červených pětilistých růží na stříbrném poli v horní části erbu symbolizuje panství krumlovské, které Eggenberkové získali roku 1622. Ve znaku jsou dále dvě stříbrné orlice, ta na modro-červeném poli představuje panství Postojna a ta druhá na červeném podkladě panství Aquilea. Stříbrná kotva symbolizuje panství Gradiška a zlatá kotva panství Ptuj. Na posledním poli je zlaté kolo panství Radgona. Nad znakem bývá knížecí koruna, která značí knížecí hodnost nositele erbu.

Erb Jana Oldřicha z Eggenberku Znak Jana Antonína z Eggenberku Znak Anny Marie z Eggenberku ..

(mj)