KKK

Rok 1802

V roce 1802 se rozdělil rod Schwarzenberků na dvě rodové větve - krumlovsko-hlubockou a orlickou. Toto se uskutečnilo podle schwarzenberské závěti Ferdinanda Viléma z roku 1703, ve které se uvádí podmínka rozdělení - pokud se v jedné generaci hlavní linie rodu narodí minimálně dva bratři, pak se rod může rozdělit na dvě větve. Tato závěť se mohla realizovat až v roce 1802, neboť starší syn Jana ze Schwarzenberku Josef ze Schwarzenberku se postavil do čela krumlovsko-hlubocké větve (primogenitury) a jeho mladší bratr Karel I. Filip ze Schwarzenberku založil větev orlickou (sekundogenituru). Rezidenčním sídlem starší rodové větve byl Český Krumlov, později Hluboká.

.. ..

(mj)