KKK

Vyšší Brod a vznik Československa

Zpráva o tom, že 28. října 1918 byl vyhlášen samostatný československý stát, došla do Vyššího Brodu až následujícího dne. Po celodenním napětí svolali Němci na večer do hotelu Panský dům schůzi, na kterou však Češi neměli přístup. Za předsednický stůl zasedli vedle sebe německý poslanec Dr. Wichtl z Vídně, okresní hejtman Schöbel z Kaplice a opat vyšebrodského kláštera Pammer. Na této schůzi bylo dohodnuto, že bude požádáno o připojení Vyššího Brodu k "Deutsch - Österreich".

Vyšší Brod, nádraží, zdroj: Böhmerwaldheimat, Fanny Greipl, 1990, ISBN - 3 - 9802353 - 1 - 9

Hned příští den, 30. října 1918, se začalo úřadovat pouze německy. Pošta byla zadržována již na nádraží v Kaplici, které obsadily jednotky Volkswehru, a tím byl přerušen styk s českým vnitrozemím. Téhož dne přišlo do Vyššího Brodu sto mužů Volkswehru. Ti, spolu s domácími demobilizovanými vojáky německé národnosti, vytvořili ozbrojený vojenský útvar, který obsadil území podél železniční trati Certlov (Dnešní Rybník) a Lipno. Německý poslanec Dr. Wichtl ve Vídni vytvořil "Šumavskou župu", která pohltila téměř celé dnešní okresy Č. Krumlov a Prachatice a sahala až k Domažlicím. Okresní hejtman Schöbel shromáždil kolem Kaplice více než 700 členů Volkswehru, kteří měli 600 pušek, 16 kulometů, 10 pistolí a 75 000 nábojů. Do rukou opata Pammera složili zaměstnanci německé národnosti ve Vyšším Brodě slib věrnosti Deutsch - Österreich.

Počátkem listopadu 1918 bylo v českobudějovickém policejním sboru rozhodnuto podniknout proti kaplické skupině Volkswehru vojenský zásah, který byl veden podle silnice Kaplice nádraží - Kaplice město. Tři setniny se čtyřmi děly vedené Ságnerem a čtvrtá setnina pod vedením Urbana měla provést obchvat a zadržet prchající Volkswehr poblíž vsi Suchdol nad Certlovem. Hejtmanovi Ságnerovi se podařilo po kanonádě celý sbor Volkswehru z Kaplice vyhnat, ale Urbanova setnina pro nedostatek munice prchající jednotky Volkswehru nezastavila.

Ještě téhož dne přijel vlak vezoucí inženýra Emila Friče, Josefa Eliáše, Václava Jandu a setninu velitele Urbana do Vyššího Brodu. Zde na radnici, kde se shromáždili zástupci obce se starostou Johannem Schmidkem, narazili vojáci na odpor. Městská rada nechtěla nechat vybubnovat zprávu, aby byly okamžitě odevzdány veškeré střelné zbraně. Teprve po energickém zákroku velitele Urbana nechal starosta Schmidke rozkaz vyhlásit. Mezitím se československé vojsko ubytovalo v hotelu Panský dům, ačkoli velitel Urban chtěl ještě téhož dne obsadit Lipno a Frymburk. Předešlo jej však 14 zástupců obcí ležících nad Vyšším Brodem, kteří složili do rukou Urbana slib věrnosti československému státu. Ve Vyšším Brodě byla ponechána pouze stráž a druhý den odjel vlakový transport do Horního Dvořiště, kde byla obsazena železniční stanice a okolní obce.

Po odchodu vojenské setniny velitele Urbana panoval po několik dní zdánlivý klid. V těchto dnech byl však znovu vytvořen ve Vyšším Brodě oddíl volkswehru, a tak když 7. listopadu 1918 byla od Kaplice slyšet střelba z děl a kulometů, znovu vyjel Volkswehr k Certlovu. Zde však jeho příslušníci již z dálky spatřili dlouhý vlak s československou trikolorou, stojící ve stanici. Volkswehr se vrátil zpět do Vyššího Brodu a rakouští vojáci se v hloučcích vraceli do Rakouska.

Během téhož dne dopoledne se sešlo na radnici městské zastupitelstvo i městská rada k bouřlivému jednání. Starosta Schmidt povolal na toto jednání Čecha Vojtěcha Sladkého a žádal ho, aby uvedl deputaci města k československému vojsku, jež obsazuje trať z Certlova. Vojtěch Sladký projevil ochotu, ale před polednem mu starosta vzkázal, že se obecní zastupitelstvo usneslo hájit město před obsazením. V poledne pozval starosta Sladkého znovu k sobě do bytu. Položil mu otázku: "Co byste učinil na místě starosty ?" Sladký odpověděl, že by učinil vše, aby uchránil město od pohromy. A tak ve tři hodiny odpoledne dojela delegace Vyššího Brodu, vedená Vojtěchem Sladkým, do Certlova, a tam prohlásila do protokolů, že město nebude klást odpor a zaručila se podpisem, že svůj Volkswehr ihned odzbrojí a rozpustí.

(fs)

Další informace:
Historie regionu Vyšebrodsko
Vyšší Brod
Klášter Vyšší Brod
Kaplice