KKK

Křížová cesta Vyšší Brod

Asi hodinu cesty od vyšebrodského cisterciáckého kláštera, na malém lesním palouku, se nachází žulový blok, ke kterému se váže zbožná legenda, že zde odpočívala Matka Boží se svým synem. V roce 1844 zde dnes již neznámý úředník se svým dvanáctiletým chlapcem pověsili obraz Panny Marie Sněžné. V květnu 1887 postavilo sedm pasáčků nad kamenem provizorní kapličku, kterou vyzdobili svatými obrázky. Zpráva o kapličce nad kamenem se rychle šířila, a tak zde byl zanedlouho připevněn dřevěný kříž a větší obraz. V polovině srpna 1887 navštívil kapličku i vyšebrodský opat Leopold Wackarž, který rozhodl o stavbě poutního kostelíka.

Inženýr František Karel, který v té době stavěl loučovickou papírnu, udělal stavební plán, hostinský Franz Preinfalkl poskytl stavební parcelu, jiní zase věnovali dřevo, cihly a povozy. Zednický mistr Josef Dobusch postavil ze žuly poutní kostelík v pseudorománském slohu a 29. července 1888 již byl svěcen kříž a zvon. Slavnostní vysvěcení poutní kaple nazvané "Maria Rast am Stein", tedy "Odpočinutí Panny Marie na kameni", provedl vyšebrodský opat Leopold Wackarz 15. srpna 1888 za účasti více než dvou tisíců poutníků. Již v následujícím roce 1889 se zde konalo 15. srpna slavnostní procesí a 15. srpen se od té doby stal hlavním poutním dnem.

Původní kaplička nad kamenem byla v roce 1890 nahrazena novou. Socha Panny Marie Sněžné v životní velikosti byla zakoupena u firmy Stufleser ve St. Ulrichu v Tyrolsku. Je umístěna na kameni, kde býval obraz starého mistra představující mučednickou smrt sv. Šebestiána. Svěcení sochy a kaple proběhlo opět 15. srpna. Průvod vyšel od vyšebrodského farního kostela Svatého Bartoloměje nacházejícího se v horní části vyšebrodského náměstí. V čele procesí šlo 276 bíle oděných dívek nesoucích květiny a sochu Panny Marie Sněžné, za nimi šly více než dva tisíce vyšebrodských farníků.

Vyšší Brod, pohlednice, zdroj: Album starých pohlednic Českokrumlovsko, Roman Karpaš, Jiří Záloha, 2001, ISBN - 80 - 86424 - 8

V roce 1898 byla při cestě z horní části vyšebrodského náměstí na poutní místo vystavěna křížová cesta se čtrnácti kamennými zastaveními, které jsou vyplněny výjevy křížové cesty zhotovenými z litiny, a s Božím hrobem na vrcholu. Křížová cesta na Maria Rast am Stein byla vysvěcena 27. března 1898. Pod kaplí s kostelíkem stával hostinec Alexe Peckla, který zde čepoval klášterní pivo. Každoročně se na Maria Rast am Stein konají tři procesí. V minulosti se vždy v čele procesí nosívala korouhev vyšebrodského Bratrstva živého růžence. V neděli 29. července 1900 šlo procesím z Č. Budějovic až do vyšebrodského kláštera pod vedením pátera Bellera 540 věřících. Zde byla sloužena děkovná mše a 243 poutníků bylo u svatého přijímání. Poutníci pak došli podél křížové cesty až k poutnímu kostelíku Maria Rast am Stein. Po celou poutní cestu z Č. Budějovic nesla děvčata nejen palmové listy, ale i korouhev a sošku Panny Marie. Největší pouť se však konala 5. května 1901, kdy v čele poutníků šel jedenadevadesátiletý opat Leopold Wackarz a za ním všichni vyšebrodští mniši. Jak napsal D. Kaidl: "Začátek průvodu již míjel kostel svatého Josefa, zatímco poslední opouštěli teprve brány kláštera." Také procesí 15. srpna 1901 mělo "více než tři tisíce poutníků." Byla to pro opata Leopolda Wackarze poslední křížová cesta na Maria Rast am Stein, neboť 13. prosince 1901 ve věku 92 let zemřel.

(fs)

Další informace:
Historie regionu Vyšebrodsko
Pouti a poutní místa v regionu Český Krumlov
Kaple a křížová cesta Studenec
Křížová cesta ve Frymburku
Vyšší Brod