KKK

Vilém z Rožmberka

(1535 - 1592) šlechtic, diplomat a politik

Vilém z Rožmberka, portrét v životní velikosti, Charles Louis Philippot, 19. století Vilém patřil mezi nejvýznamnější představitele rodu. Do politického života vstoupil velmi záhy, neboť se ve svých 16 letech ujal správy rodového majetku. Za rezidenční sídlo zvolil českokrumlovský hrad, který nechal renesančně přebudovat na zámek. Také dbal na hospodářský rozvoj svého panství, zde se opíral o svého regenta Jakuba Krčína z Jelčan. Byl tolerantním katolíkem, i když v Českém Krumlově založil jezuitskou kolej - Horní č. p. 154. Jako nejvyšší purkrabí pražský působil v diplomatických službách císaře Maxmiliána II. a císaře Rudolfa II. Habsburského. Byl celkem čtyřikrát ženat, ale ani z jednoho manželství se nedočkal potomka, proto po jeho smrti přešla správa majetku na Petra Voka z Rožmberka. Blíže viz. renesanční velmož Vilém z Rožmberka.

(mj)

Vilém z Rožmberka, portrét v jinošském věku Ex libris Viléma z Rožmberka s rožmberským jezdcem a Vilémovým krédem  Vilém z Rožmberka, portrét ve zralém věku

Vilém z Rožmberka, rytina znaku