KKK

Rudolf II. Habsburský

(1552 - 1612) císař římský a král český

Rudolf II. Habsburský, dřevořez, 1612 V roce 1601 prodal Petr Vok z Rožmberka českokrumlovské panství se zámkem císaři Rudolfu II. Až do roku 1622 byl Český Krumlov komorním panstvím ve správě Habsburků. Na českokrumlovském zámku pobýval také Rudolfův syn don Julius d´Austria, který zde v návalu šílenství zavraždil roku 1608 svou milenku. V době sporů mezi habsburskými bratry Rudolfem II. a Matyášem obsadila v roce 1611 Český Krumlov vojska pasovského biskupa Leopolda, která pustošila celé okolí města. Dalšímu drancování zabránil Petr Vok z Rožmberka, který pasovské vojsko vyplatil.

(mj)