KKK

Mistr Vyšebrodského oltáře

(kolem poloviny 14. století) gotický malíř

Vyšebrodský oltář, detail s portrétem Petra I. z Rožmberka Anonymní malíř - Mistr Vyšebrodského oltáře - patří mezi nejvýznamnější představitele českého středověkého výtvarného umění. Tento oltář zřejmě vznikl na objednávku Petra I. z Rožmberka pro kostel kláštera Vyšší Brod. Rozsáhlý oltářní cyklus je sestaven z devíti obrazů, které zachycují Zvěstování Panny Marie, Narození Krista, Klanění tří králů, Krista na Olivetské hoře, Ukřižování, Oplakávání Krista, Zmrtvýchvstání, Nanebevstoupení a Seslání Ducha. Mistru Vyšebrodského oltáře je připisováno také několik dalších děl z poloviny 14. století.

(mj)