KKK

Matěj Václav Jäckel

(1655 - 1738) sochař

Pro Český Krumlov vytvořil 9 soch, které jsou součástí morového sloupu na náměstí. Tento sloup byl přislíben magistrátem již roku 1682 při morové epidemii, jeho základní kámen byl však položen až v roce 1715, když byla stavba hrazena kněžnou Marií Arnoštkou z Eggenberku. Jäckelova dílna pro něj dodala sochu P. Marie Neposkvrněné /Immaculaty/. stojící na pseudokorintské hlavici sloupu, sochu sv. Václava, Víta, Jana Evangelisty a Judy Tadeáše, zdobící nárožní kvádry a dále sochu sv. Rocha, Františka Xaverského, Šebestiána a Kajetána, vyplňující niky soklu. Matěj Václav Jäckel byl činný také v Praze, kde je poprvé doložen k roku 1684, nejstarší práce připisované jeho dílně pocházejí z roku 1691. Své dílně nevtiskl svou výraznou uměleckou pečeť, jeho účast na tvůrčím díle ateliéru byla mnohem menší než u jeho současníků M. B. Brauna a F. M. Brokofa. Ve 20. a 30. letech 18.století stojí v popředí dílny Jäckelův syn Antonín.

Kašna na náměstí v Českém Krumlově, detail Kašna na náměstí v Českém Krumlově, detail

(jh)