KKK

Karel Patka

(1780 - 1857) hudebník

Karel Patka byl všestrannou osobností. V roce 1812 se stal ředitelem městské hudební školy a založil hudební spolek, jehož se stal předsedou. Členové spolku hráli bezplatně v neděli a ve svátek v kostele a v divadle a měli výsadní právo na honorované hudební produkce na plesech, svatbách, večírcích a slavnostech pořádaných ve městě a na předměstích. Sbírka více než čtyř set Patkových hudebnin z let 1824-1843 se dochovala v Trnavě, obsahuje jak duchovní hudbu tak řadu světských skladeb jako symfonie, koncerty, potpourri a zejména velké množství předeher, z nichž mnohé Patka aranžoval (například Auber, Cherubini, Mayerbeer, Méhul, Rossini apod.), a je jedinečným dokladem šíře hudebního života v Českém Krumlově v první polovině 19. století. Další Patkovy hudebniny se dochovaly ve sbírce kůru kostela sv. Víta.

(mh)