KKK

Karel Krob

(1904 - 1974) řezbář

Vyřezávané loutky Karla Kroba z Vyššího Brodu, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově Karel Krob (1904 - 1974) strávil většinu života ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku ve svém rodinném domku č.p. 93, i když pocházel z Kladenska, kde se narodil v obci Rozdělov u Kladna. Původně se v letech 1918 - 1921 vyučil obuvníkem, a jelikož ho toto řemeslo neuživilo, pracoval později v kladenské Poldovce, ovšem většinu života se živil zednickou profesí. Po druhé světové válce přišel v rámci osidlování pohraničních okresů z Kladenska na Šumavu do Vyššího Brodu, kde pracoval na stavbě lipenské elektrárny.

Již od mládí byl fascinován světem potulných loutkových divadel, proto také svůj veškerý volný čas věnoval řezbářství a výrobě loutek - tradičních českých marionet z lipového dřeva. Navázal tak na tradici předních českých loutkářů, neboť figury řezboval tak, jak si je pamatoval z loutkových představení svého dětství. Zpočátku vyráběl loutky a dřevěné figurky pouze pro potěchu svých dětí, známých a přátel. Již na Kladně vytvářel malé loutky pro rodinná divadla. Později vyřezával loutky na zakázku loutkářských souborů včetně Divadla Spejbla a Hurvínka či pro loutkářskou dynastii Kopeckých. Dnes jsou jeho díla zastoupena v celé řadě muzejních i soukromých sbírek či loutkových souborů. Stál rovněž u zrodu vyšebrodského loutkového souboru, pro který vytvořil "dřevěné herce" a navrhl scénu i kulisy.

Loutky Karla Kroba jsou ve sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově (takřka 50 kusů) nebo Muzea loutkářských kultur v Chrudimi.

(mj)