KKK

John Dee

(1527- 1607) astronom, matematik a alchymista

Doktor John Dee Narodil se v roce 1527 v Londýně v rodině bohatého obchodníka. Studoval na univerzitách v Paříži a v Cambridgi matematiku a astronomii. Na svých cestách po Evropě se seznámil s alchymií a magií. Působil jako astronom a matematik na dvoře anglické královny Alžběty, která jej v roce 1583 pověřila tajným diplomatickým posláním na dvoře císaře Rudolfa II. v Praze, kam přichází spolu s Edwardem Kelleym. Po ztrátě přízně v Praze přišel v roce 1586 do služeb Viléma z Rožmberka. Pobýval zejména na třeboňském zámku. V roce 1589 odešel ze služeb Viléma a vrátil se zpět do Anglie.

(mj)