KKK

Gabriel de Blonde

(zemřel kolem 1581) renesanční malíř

Detail malby Renesančního pokoje III. na zámku Český Krumlov Tento renesanční umělec nizozemského původu působil ve službách posledních Rožmberků jako dvorní malíř. V letech 1570 - 1573 vytvořil renesanční malířskou výzdobu nově přestavěného zámku v Bechyni. Ve druhé polovině 70. let 16. století pobýval v Českém Krumlově, kde byl Vilémem z Rožmberka pověřen, aby vytvořil freskovou výzdobu fasád III. nádvoří zámku a vymaloval některé reprezentační prostory a renesanční pokoje zámku. Jeho žákem a pokračovatelem byl Bartoloměj Beránek. Pobýval v českokrumlovském domě na Latránu č. p. 15.

(mj)

Další informace:
Zámek č.p. 59 - Nové purkrabství, restaurování renesančních nástěnných maleb