KKK

František Jakub Prokyš

(1713 - 1791) malíř

Letohrádek Bellarie v zámecké zahradě  v Českém Krumlově, malířská výzdoba - František Jakub Prokyš, 2. polovina 18. století, detail výzdoby stěn dolního patra, alegorie svobodných umění - hudba Český malíř pozdního baroka a rokoka, původně poddaný Martiniců na prunéřovském panství, byl touto vrchností doporučen řádu sv. Augustina v Třeboni a knížeti Josefu Adamovi ze Schwarzenberku k provedení řady malířských prací. Kníže Schwarzenberk jej z poddanství propustil a F. J. Prokyš se stal nejprve svobodným měšťanem v Třeboni a později, od 60. let 18. století, měšťanem v Českých Budějovicích, kde byl také členem malířského cechu. Hlavním objednatelem Prokyšových věcí byli Schwarzenberkové a církevní hodnostáři, jako P. Franz Kfeller (1726 - 1799), zastávající úřad krumlovského influovaného preláta od roku 1762, opat Bohumír Bylanský v klášteře Zlatá Koruna a další. Také proto se s dílem Františka Jakuba Prokyše setkáváme na Českokrumlovsku tak často.

_________________________________________________________________________________________________

Letohrádek Bellarie v zámecké zahradě v Českém Krumlově, malířská výzdoba - František Jakub Prokyš, 2. polovina 18. století, detail výzdoby stěn dolního patra, kavalír v zahradě s ananasem Letohrádek Bellarie v zámecké zahradě v Českém Krumlově, malířská výzdoba - František Jakub Prokyš, 2. polovina 18. století, detail výzdoby stěn dolního patra, kavalír v zahradě

(pj)