KKK

Dr. Franz Isidor Proschko

(1816 - 1891) básník a spisovatel

Franz Isidor Proschko se narodil 2. dubna 1816 ve Vyšším Brodě. Obecnou školu navštěvoval ve Vyšším Brodě, od roku 1828 pokračuje ve studiích na gymnáziu v Českých Budějovicích a posléze na univerzitě v Praze, kde se zabývá státním i civilním právem. Po ukončení studia nastupuje v roce 1842 jako praktikant u policejního ředitelství v Linci. Zde časem postupuje na vyšší místa, až je v roce 1865 přeložen k policejnímu ředitelství ve Štýrském Hradci a v roce 1867 k policejnímu ředitelství ve Vídni. Jeho kariéra je završena postupem do policejní rady v roce 1878, kde končí jeho penzionováním v roce 1883. Mezitím Proschko promuje na hessenské Ludvíkově akademii v Gissenu na doktora filozofie a magistra volného umění a v roce 1857 na Císařsko - královské univerzitě ve Vídni na doktora práv. Z jeho pera vyšlo celkem pětasedmdesát děl - básnických sbírek, historických románů a novel. Mezi nejvýznamnější patří Die Höllenmaschine (1854), Der Jesuit (1857), Ein böhmischer Student (1861), Der Letzte der Rosenberger (1861) a Ein Hexenprozess. Za svou činnost byl mnohokrát oceněn. Získal Zlatý záslužný kříž s korunou, Velkou medaili s podobiznou a mottem císaře, císařem Františkem Josefem I. byl vyznamenán Velkou zlatou medailí za umění a vědu a papežem Piem řádem Svatého Jiří. 6. února 1891 zemřel ve svém vídeňském domě, na kterém se nachází jeho pamětní deska. Další deska se nachází na jeho rodném domě ve Vyšším Brodě.

(ja)