KKK

František Navrátil

(1903 - 1974) archivář

Po absolvování studia dějepisu a zeměpisu na filosofické fakultě pražské univerzity získal titul středoškolského profesora. Pedagogické činnosti se však nevěnoval. Po kratším působení v Archivu Národního muzea v Praze a třeboňském schwarzenberském archivu přišel v roce 1945 do bývalého Schwarzenberského ústředního archivu v Českém Krumlově.

František Navrátil, skupinové foto - druhý zleva, foto: J.Záloha

Pozdější pobočku Státního archivu Třeboň v letech 1958 - 1970 řídil. V letech 1946 - 1958 zastával funkci okresního konzervátora státní památkové péče na Kaplicku, v letech 1959 - 1970 na Českokrumlovsku. Vynikl jako všestranný znalec dějin svého rodného Počátecka a Českokrumlovska. K jeho nejzáslužnějším činům náleží sestavení Soupisu vlastivědné literatury okresu Český Krumlov (1970). Bohatou Navrátilovu publikační činnost přibližuje Jiří Záloha v Soupisu prací archiváře Františka Navrátila, Jihočeský sborník historický, 32, 1963, s. 196 - 200 a v sedmdesátinách archiváře Františka Navrátila (doplněk soupisu jeho prací), Jihočeský sborník historický, 42, 1973, s. 172 - 175.

(ak)