KKK

Felix ze Schwarzenberku

(1800 - 1852) šlechtic, diplomat a rakouský ministerský předseda

..

Již od mládí se věnoval vojenské a diplomatické kariéře. Od roku 1824 působil v rakouských diplomatických službách v Petrohradě, Londýně, Paříži, Berlíně či Riu de Janieru. Ve 40. letech 19. století byl vyslancem v Itálii, kde nebylo jeho působení jednoduché, neboť tam sílily vlastenecké snahy o sjednocení státu. V roce 1848 byl jmenován guvernérem Milána. V říjnu 1848 byl jmenován ministerským předsedou rakouské vlády; rázně a energicky zasáhl proti revoluci v Itálii i v Uhrách.

(mj)