KKK

Ferdinand Kindermann

(1740 - 1801) kněz a pedagog

Ferdinand Kindermann, portrét

Po studiích filosofie a teologie v Praze byl roku 1765 vysvěcen na kněze. Svou kariéru zahájil v jižních Čechách jako vychovatel v šlechtické rodině Buquoyů. Od roku 1771 působil jako farář a děkan v Kaplici, která byla součástí buquoyského panství. Zde se zasloužil o vybudování vzorové industrální školy, kde děti kromě základních vyučovacích předmětů - čtení, psaní a počítání - získávaly znalosti ze zeměpisu, dějepisu a přírodopisu. Velký důraz byl kladen na praktické předměty, jako pěstování ovoce a zeleniny, domácí práce či řemeslnou přípravu. Po zavedení povinné školní docházky v roce 1774 odešel jako odborník do školské komise v Praze.

(mj)