KKK

Dominico Benedetto Cometta z Eckthurnu

(zemřel kolem 1620) renesanční architekt a stavitel

Do Čech přišel z rodné Itálie a zpočátku pracoval jako pomocník rožmberského stavitele a svého švagra Baldassara Maggiho z Arogna. Jako architekt působil ve službách Petra Voka z Rožmberka. Tento českobudějovický měšťan italského původu řídil podle poručení Petra Voka stavbu Budějovick brány, Kostela sv. Jošta, městského pivovaru - Široká č. p. 71 či zbrojnice v Českém Krumlově.

Široká č.p. 71, celkový pohled, foto: Libor Sváček

Na počátku 17. století pracoval také v Třeboni, kde provedl renesanční přestavbu zámku. V jižních Čechách působil též jeho bratr kameník Antonio Cometta.

Latrán č. p. 104, Budějovická brána, pohled směrem do města Český Krumlov, foto: Ladislav Pouzar Latrán č. p. 104, Budějovická brána, pohled směrem z města Český Krumlov, foto: Ladislav Pouzar

(mj)