KKK

Bohuslav Balbín

(1621 - 1688) český jezuitský barokní historik a vzdělanec

Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, portrét Bohuslava Balbína

Pocházel z nezámožné měšťanské katolické rodiny. Vzdělání získal většinou v jezuitských školách a velice záhy vstoupil do jezuitského řádu. Po studiích filosofie vyučoval v jezuitských kolejích v Praze, Třeboni, Brně, Jičíně, Jindřichově Hradci či Českém Krumlově, kde pobýval v domě Horní č. p. 154. Proto také napsal několik učebnic a didaktických divadelních her. V té době se seznámil s historickými prameny z archivů a knihoven. Jeho nejrozsáhlejším historickým a vlastivědným dílem jsou "Rozmanitosti z historie Království českého". Nejznámější prací tohoto učence je vlastenecký spis "Obrana jazyka slovanského, zvláště pak českého".

______________________________________________________________________________________________

Bohuslav Balbín, portrét Bohuslav Balbín

(mj)