KKK

Bavor Rodovský z Hustiřan

(1526 - 1599) vědec, překladatel, kuchař

Bavor Rodovský z Hustiřan nabyl svého vzdělání mimo vysoké školy, ale nezabránilo mu to v rozletu a své současníky často předčil ve znalostech němčiny, latiny a řečtiny. V rodě Rodovských se dalo mluvit o alchymistické tradici. S experimentováním začal, když získal prostředky z dědictví po rodičích. Alchymistická vášeň ho dostala do vězení pro dlužníky. Jeden ze svých astronomických spisů věnoval Vilémovi z Rožmberka, který ho z vězení vyplatil. Později Bavor vstoupil do Vilémových služeb, kde však dlouho nevydržel. Rodovský sepsal spisy, které patří k nejkvalitnějším dílům české alchymie konce 16. století. Nezůstal však pouze překladatelem literatury, astronomem a praktickým chemikem. Zabýval se také sepisováním kuchařských receptů, které bral velmi vážně. Zůstala po něm významná památka, osvětlující soudobý jídelníček a chuť.

Podpis Bavora Rodovského z Hustiřan

(vk)