KKK

Soukenická č. p. 173

Soukenická č. p. 173

Lokace:
Soukenická č. p. 173

Popis objektu:
Jednopatrová budova s průčelím vrcholícím atikou. Na okraji omítková bosáž, portál má renesanční římsu. V přízemí vlevo chodba, vpravo komora, obě valeně klenuté s výsečemi a hřebínky. První patro je plochostropé, při průčelí je jediný prostor.

Stavebně historický vývoj:
Dům byl původně součástí domu čp. 18 v Panské ulici, nazýval se Kuglvajt.

Historie obyvatel domu:
Dům, původně zadní část domu čp. 18 v Panské ulici, prodal v roce 1531 švec Havel řezníku Benešovi, který dům zřejmě nechal upravit. Později dům vlastnil Hans Simerl, jenž ho v roce 1568 prodal Matesu Planklovi z domu č. 15.