KKK

Rybářská č. p. 41

Lokace:
Rybářská č. p. 41

Popis objektu:
Jednopatrové stavení s bohatě zdobeným průčelím

Stavebně historický vývoj:
Objekt vznikl v 15. století. Z této doby pochází dispoziční rozvrh a klenby. Zadní trakt byl pravděpodobně přidán v baroku. V 18. století bylo klasicistně upraveno průčelí. Přední část domu tvoří hloubkový dvoutrakt, v pravé části se síní s oválně valenou klenbou s hřebínky. Zadní trakt budovy je příčný, bez oken, a má křížové neomítané cihlové klenby. Klasicistní průčelí je bohatě štukově zdobené s volutovým štítem. V místě falešného okna se nachází obraz Kájovské madony. Dům byl upravován v roce 1887, 1922, 1929, 1937, 1943, 1953 a 1986.

Významné architektonické detaily:
Volutový štít, obraz Kájovské madony v průčelí.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl na počátku 16. století hrnčíř Ambrož, kterého v roce 1532 vystřídal pekař Wolfgang. Ten je zde zmiňován i v roce 1545, později se tu objevuje koželuh Valentin nebo Vít Steinhauser. Od roku 1588 v domě zastihujeme zedníka Hanse Walhena. V letech 1636 - 1662 patřil dům ševci Havlu Khünzelovi a poté kramáři Matyáši Erdtovi, jehož rodina zde bydlela až do roku 1699. V tomto roce se sem nastěhoval Benedikt Lipel a od roku 1733 byl dům majetkem Maxmiliána Schmidta. V letech 1739 - 1785 se v domě provozovalo řeznické řemeslo, děděné v rodě Streintzů. Ten byl vystřídán pekařským rodem Knollů, který dům obýval nejméně do čtyřicátých let 19. století. V 19. století zde najdeme také kartáčníka. V roce 1929 vlastnil dům jistý zámečník a v roce 1937 tu byla pekařská provozovna.

Rybářská 41, celkový pohled

Legendy, vyprávění, zajímavosti:
Dům se nachází u paty tzv. plešiveckých schodů, na trase poutní cesty z Českého Krumlova do Kájova, frekventované již v 15. století.

Současné využití:
V přízemí se nachází restaurace Korida
V patře jsou obytné prostory.