KKK

Rybářská č. p. 37

Lokace:
Rybářská č. p. 37

Popis objektu :
Jednopatrový renesanční dům se sgrafity.

Stavebně historický vývoj:
Jde o jednopatrové stavení, které má vpředu nižší půdní patro a polozapuštěný suterén. Prostory v přízemí jsou plochostropé, suterén je skoro pod celou hloubkou budovy klenut oválně valeně. V zadní části parcely je stodola. Na omítce je sgrafitové kvádrování, které je možné sledovat i na výstupku na předním průčelí. Dům vznikl ve 2. polovině 15. nebo na počátku 16. století. K úpravám došlo v roce 1897, 1911, 1921 a 1962. Z původní výstavby byla zachována část obvodového zdiva a sklepy.

Významné architektonické detaily:
Sgrafitová psaníčka a mořská vlna.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl od roku 1520 hluchý Oswald, kterého v roce 1540 vystřídal jistý Smelzar a poté hrnčíř Bradáč. V letech 1559 - 1580 žil v domě zámečník Hans Luschner, řečený chromý Janek. Po Kryštofu Ortnerovi se zde v roce 1588 objevuje Kryštof Luschner. V roce 1602 v domě zastihujeme Kašpara Plemingera a od roku 1607 jircháře Kašpara Kherstena. Také další vlastník domu v letech 1611 - 1618, Valentin Gausch, byl jirchář. Od roku 1621 zde bydlel Jakub Gojauer a od roku 1636 Martin Wiltschku (Vlček), jehož rodině dům patřil asi až do roku 1706. V tomto roce se sem nastěhoval Jakub Kaltenhöffer a po něm v roce 1709 řezník Richard Schmal. Jeho rodina, v níž se dědilo řeznické povolání, obývala dům až do roku 1786, kdy se zde setkáváme s Šebestiánem Streintzem. Od roku 1803 nejméně do čtyřicátých let 19. století patřil dům rodu Schubertů. Co se týče povolání, najdeme zde v 19. století soukeníka, koželuha či řezníka a řeznické řemeslo se v domě provozovalo i v roce 1929.

Rybářská č. p. 37, detail fasády

Legendy, vyprávění, zajímavosti:
Ve fasádě domu jsou uvedeny dva nápisy v německém jazyce z konce 16. století, snad z doby, kdy dům vlastnil zámečník Hans Luschner, zvaný chromý: TRINCK : VD : IS : GOT : NIT : VER : GIS : BEHALT : DEIN : EHR D WIRT NIT : MEHR : VAN : INER : HAB : DEN EIN TVCH GRAB : NICHT : SORG : FIR ... h. SONDER : FOR : D WER : WAS : WEISS : DER : SCHWEIG : WEM WOL : IST : DER BLEIB : WER : WAS : HAT : DER : BEHALT : DAN : VNGLVCK : KVMT: BALD : GLAVB : NIT : ALES : WAS : DV : HORST : THV NIT : ALLES : WAS : DV : KANST : SAG : NIT : ALLLES : WAS : DV : WAIST : BRAVCH : NIT : ALLES : WAS : DV : HAST : BEGER : NIT : ALLES : WAS : DV : SICHS : BLEIBST TV : WOL : INIDERT ... KIRCHEN : ANDECHTIG. [Pij a jez, nezapomeň na Boha. Zachovej si svou čest, nestarej se o pohřební roucho, ale o ... Kdo něco ví, ať mlčí. Komu je dobře, ať zůstane přitom. Kdo něco má, ať si to ponechá, neboť neštěstí přichází náhle. Nevěř všemu, co uslyšíš. Nedělej vše, co umíš. Neříkej vše, co víš. Neužívej vše, co máš. Nežádej vše , co vidíš. Buď v kostele pobožný ... ]

Současné využití:
Klub "U Hada" a Ubytování U Hada.