KKK

Rybářská č. p. 20

Lokace:
Rybářská č. p. 20

Popis objektu:
Přízemní stavení s novodobým průčelím a podkrovím.

Rybářská č. p. 20, celek

Stavebně historický vývoj:
Obsahuje prostory plochostropé a s trámovými stropy. Předložené schodiště dosahuje do zvýšeného patra. Dům vznikl v 1. polovině 16. století. K úpravám došlo v roce 1925.

Historie obyvatel domu:
O prvních obyvatelích domu v 16. století není dosud mnoho známo, víme pouze, že zde žil jistý tkadlec. V letech 1617 - 1621 patřil dům Petru Pumovi nebo Paumovi. Do poloviny dvacátých let 17. století zastihujeme v domě brusiče Štefana Pierpauera. Po řadě dalších vlastníků se sem v roce 1679 nastěhoval knížecí lovčí František Jakub Janovský, se kterým se v domě setkáváme až do počátku 18. století. V prvních třech desetiletích tohoto století se zde provozovalo soukenické řemeslo, bydleli tu soukeníci Jan Karel Salussa, František Rehberger a v roce 1734 pak Vincenc Tukh. Mezi dalšími obyvateli domu najdeme invalidu, příslušníka císařského vojska, učitele, úředníka či tesaře. V roce 1929 se zde setkáme s pánským krejčím, dále se zámečníkem a později tu byl komisní obchod.

Současné využití:
Obytné prostory