KKK

Rooseveltova č. p. 47

Lokace:
Rooseveltova č. p. 47

Popis objektu:
Jednopatrová budova s klasicistním průčelím, situovaná na terase. Průčelí je upraveno brizolitem. Dispozice v přízemí i patře je klasicistní, novodobě upravená. Dnešní podoba objektu pochází z období klasicismu, prošel též novodobými přestavbami.

Současné využití:
Obytný dům