KKK

Rooseveltova č. p. 38

Lokace:
Rooseveltova č. p. 38

Popis objektu:
Přízemní stavení ve svahu s neslohovým průčelím. Dispozice přízemí i suterénu se střední chodbou a bočními místnostmi ve dvou traktech.

Stavebně historický vývoj:
Vznik objektu patrně koncem 18. století. Původní stav podstatně zachován.

Rooseveltova č. p. 38, celek

Historie obyvatel domu:
V roce 1781 koupil Řehoř Kitzberger od Kašpara Sixla stodolu nebo podobné stavení, získal městská práva a zřejmě zde také postavil obytný dům. Ten v roce 1787 přešel do majetku rodiny Kallistlů (Františka a Josefa), kterou zde zastihujeme až do roku 1832. Ve třicátých letech 19. století se v domě ještě objevuje Petr Baumgarten a od roku 1836 Matyáš Schuster, který tu žil nejméně do čtyřicátých let 19. století.

Současné využití :
Penzion, restaurant Teddy