KKK

Radniční č. p. 24

Radniční č. p. 24

Lokace:
Radniční č. p. 24

Popis objektu:
Dvoupatrová budova s hladkým průčelím, mírně vystupující z uliční čáry, dispozice přízemí zcela narušena proraženým průchodem pro pěší v radničním bloku, patro plochostropé s výjimkou jediného prostoru.

Stavebně historický vývoj:
Objekt ze 40. let 15. stol., upravený v polovině 16. stol., později ještě dále přestavěný. Zásadní změna proběhla v poválečném období 20. století, kdy byl objekt v podstatě připraven o parter.

Historie obyvatel domu:
V roce 1646 prodala městská rada část staré radnice v Radniční ulici k obývání ševci Baltazaru Knollovi za cenu 100 kop grošů míšeňských. V roce 1652 patřil dům již zedníku Antoniu Bossimu, který o rok později přikoupil od magistrátu ještě volný pozemek před starou radnicí. Roku 1685 se v domě nakrátko objevuje bradýř Jan Jindřich Mändler. Již v roce 1687 zde bydlel sklenář Jan Hiltz. Od roku 1725 se v domě střídali českokrumlovští měšťané různých profesí.