KKK

Parkán č. p. 125

Parkán č. p. 125

Lokace:
Parkán č. p. 125

Popis objektu:
Drobné jednopatrové stavení s hladkým průčelím, jehož pravá polovina předstupuje.

Stavebně historický vývoj:
Původ budovy není znám, první zpráva o majiteli domu pochází z roku 1620. V letech 1714 - 1720 byl objekt ruinou. Poté byl zřejmě přestavěn.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl od roku 1620 jistý Hans Hansalik, ve čtyřicátých letech 17. století patřil dům řemenáři Tomáši Ruprechtovi. Další vlastník, řemenář Jan Kryštof Sperbrich, je uváděn v letech 1700 - 1714. Havel Hanssl převzal dům již v ruinách a opustil jej. V letech 1720 - 1737 zde žila rodina řemenáře Šimona Edera a poté až do počátku 19. století rod Huberů.