KKK

Parkán č. p. 119

Parkán č. p. 119

Lokace:

Popis objektu:
Dvoupatrová budova s neoklasicistním průčelím z osmdesátých let 19. století, v němž se zachovaly zbytky původní výzdoby. Vpravo nad vchodem mezi okny prvního patra lze spatřit fragment malby s postavami sv. Šebestiána a Floriána (restaurováno 1986), dále vpravo je nad okny přízemí odkryta část původní sgrafitové výzdoby.

Stavebně historický vývoj:
Objekt je pozdně gotického původu, vznikl před rokem 1538 (byla nalezena gotická omítka). O renesanční úpravě svědčí dochované sgrafito. Byl radikálně přestavěn v osmdesátých letech 19. století, kdy byl také prohlouben směrem k řece.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl Petr Veselý, od nějž jej získal jistý Michálek. Od roku 1538 patřil dům sladovníku Filipovi a také další vlastník, Asum Froschauer, byl sladovník. V devadesátých letech 16. století se zde vystřídali Zikmund Schwingerhamer, řezník Bartoloměj Landsknecht a Kateřina Reichenthallerová. Rod Reichenthallerů dům vlastnil až do roku 1681 a jeden z jeho členů, Jan, byl malíř. V letech 1744 - 1768 se v domě provozovalo provaznické řemeslo, tehdy zde žil provazník Jakub Feyrer a krátce také Kašpar Koutný. Dva roky dům obýval truhlář Antonín Leyerer a v letech 1770 - 1790 pak rodina Winklerů. Od devadesátých let 18. století se zde setkáváme s rodinou Meidlových a od roku 1818 s Maxem Schullerbauerem, jenž v domě bydlel nejméně do čtyřicátých let 19. století.