KKK

Parkán č. p. 115

Parkán č. p. 115

Lokace:
Parkán č. p. 115

Popis objektu:
Jednopatrová budova téměř čtvercového půdorysu, s nečleněným nesymetrickým průčelím, byla přistavěna k hradbě. Je kryta šindelovou sedlovou střechou s hřebenem rovnoběžným s ulicí. Podél průčelí při řece se táhne pavlač.

Stavebně historický vývoj:
Objekt vznikl v době renesance před rokem 1578 přistavěním k hradbě. Prošel klasicistní přestavbou. Levé dvě třetiny přízemí jsou zaklenuty, v zadním traktu se nacházejí tři prostory valeně klenuté s polokruhovými čely.

Historie obyvatel domu:
V roce 1578 byl majitelem domu jistý Vít, kterého roku 1582 vystřídal Jiří Schram. V letech 1638 a 1654 je jako vlastník domu označován dvorní soustružník Ondřej Hütter, jenž zde ovšem mohl bydlet i déle. Od roku 1675 v domě žila rodina Mayerů, Kašpar Mayer, který byl pánem domu v letech 1708 - 1714, byl sladovníkem. Od roku 1723 se v domě provozovalo řeznické řemeslo. Nejprve se dědilo v rodě Hanslů, jehož příslušníci dům obývali do roku 1758, poté jej až do roku 1785 vykonával Michal Schmal. O dalších majitelích domu nemáme dosud podrobnější informace.