KKK

Parkán č. p. 102

Parkán č. p. 102

Lokace:
Parkán č. p. 102

Popis objektu:
Jednopatrová budova s nečleněným průčelím, při zadním průčelí je přízemní přístavek s terasou, klenutý segmentovými klenbami do oválných pasů. Vstup k vodě má pozdně gotický obdélný portálek se skosenými hranami, zřejmě druhotně použitý.

Stavebně historický vývoj:
Dům vznikl snad již v období gotiky spojením dvou sousedních domů a přistavěním k parkánové hradbě a městské bráně, jejíž boční zeď je v průčelí na výšku celé budovy zachována. Zadní trakt byl přistavěn později, zřejmě v době renesance. Výrazný je v současném stavu domu vliv klasicistní přestavby. Poslední opravy proběhly v polovině devadesátých let 20. století.

Významné architektonické detaily:
V přízemí jsou segmentově klenuté stropy, místnosti v patře plochostropé. Po odkrytí záklopů byly odhaleny původní kvalitně řemeslně zpracované trámové záklopové stropy. V návaznosti na sousední objekt Parkán č. p. 103 byla objevena v části stěny původní, zřejmě gotická srubová konstrukce. Sklepy klenuty oválně valeně nebo segmentově, zčásti se zde zachovala parkánová zeď.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl barvíř Fenzl, kterého v roce 1529 vystřídal Tomáš Schnell. Od roku 1536 zde zastihujeme kuchaře Matese a v roce 1571 se sem nastěhoval městský sluha Kryštof Schlözer. Jeho rodině dům patřil do roku 1592 a poté se zde asi až do roku 1638 setkáváme s kožešníkem Mertem (Martinem) Kerstenem. V tomto roce se v domě objevuje řezník Lorenc Mayer a po něm Wolf Knörl nebo Knüerl. V letech 1668 - 1719 žil v domě řezník Vít Schmal a také jeden z dalších majitelů, Matyáš Stifter, který tu bydlel v letech 1743 - 1758, byl řezník. Do konce 18. století obýval dům ještě Matyáš Watzl, do konce třicátých let 19. století pak Anna a Antonín Rubeschovi a od roku 1839 jej vlastnil Václav Stolzenthaler.