KKK

Latrán č. p. 91, V jámě

Latrán č. p. 91, V jámě

Lokace:
Latrán č. p. 91, V jámě

Popis objektu:
Přízemní stavení ležící ve svahu, přístupné přes dvůr domu Latrán č. p. 90. Budova s černou kuchyní vznikla patrně v první třetině 17. století a byla pravděpodobně přestavěna v období klasicismu.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl v první třetině 17. století Řehoř Sandman, kterého v roce 1632 vystřídal Vít Strobauer. Od roku 1661 patřil dům pokrývači Vítu Pečenkovi, jenž pečoval o střechy a okapy českokrumlovského zámku. Kromě různých oprav byl placen také za odklízení sněhu z nich. Jeho rodina dům vlastnila až do roku 1719, kdy se sem nastěhoval Urban Geislink. O dalších obyvatelích nemáme dosud kromě jmen bližší informace.