KKK

Latrán č. p. 75

Latrán č. p. 75

Lokace:
Latrán č. p. 75 Nárožní objekt s novodobou úpravou

Stavebně historický vývoj:
Nárožní dům vznikl v době pozdní gotiky v 15. století. Později byl značně upravován; průčelí pochází z 19. století. Dům je postaven na nepravidelném půdorysu, významnější je pouze prostor se dvěma poli křížových hřebínkových kleneb v rohu přízemí. Některé další místnosti jsou valeně klenuté. Přestavba po roce 1843.

Historie obyvatel domu:
Kolem poloviny 16. století byl majitelem domu jistý Mikuláš, jehož v roce 1554 vystřídal rožmberský pěší Michl. Od roku 1566 zde žil pekař Linhart Tschandl. Na přelomu 16. a 17. století patřil dům platnéři Matesovi Sucherovi. Od roku 1655 zde zastihujeme tkalce Ondřeje Pauknera a pak kloboučníka Matyáše Weinera. V 18. století se v domě setkáme s pernikářem Řehořem Hagerem nebo Hogererem, sedlářem Michalem Ragerem, sklářem Šebestiánem Berghöfferem či krejčím Šebestiánem Walterem na počátku 19. století.