KKK

Latrán č. p. 4

Latrán č. p. 4

Lokace:
Latrán č. p. 4

Popis objektu:
Novodobě upravená dvoupatrová budova s břizolitovým průčelím.

Stavebně historický vývoj:
Dům vznikl patrně v období pozdní gotiky. Roku 1553 měl cenu pouhých 60 kop grošů míšeňských. Uvnitř jsou zachovány klenuté renesanční prostory. Budova byla přestavěna do dnešní podoby v roce 1935.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl v první třetině 16. století švec Vaněk, jehož v roce 1533 vystřídal další švec, Ambrož. Před rokem 1554 se sem nastěhoval zámečník Hillebrand a v roce 1565 perníkář Khaintz. Asi od roku 1588 pak v domě bydlel zlatník Erhard Primig nebo Erhert Prinnig, který asi zemřel těsně před rokem 1600. V roce 1606 zde zastihujeme knihvazače Hanse Khempfa. Od roku 1631 do první poloviny 19. století se v domě vystřídalo několik kožešníků, poslední z nich, Antonín Schmutz, také v roce 1808 krátce držel sousední dům Latrán č. p. 3.