KKK

Latrán č. p. 19

Latrán č. p. 19

Lokace:
Latrán č. p. 19

Popis objektu:
Jednopatrový dům s kamenným ostěním a oken a dveří, volutovým štítem a štukovými římsami.

Stavebně historický vývoj:
Velká jednopatrová budova gotického původu, přestavěná renesančně. Z této doby se dochovalo průčelí domu. Dva vstupy do domu jsou lemovány polokruhovými bosovanými portály, okna mají žulová ostění se štukovými šambránami, v patře se štukovými římsami. Dvoupatrový volutový štít vrcholí oválným frontonem. Dělící římsy štítu jsou zdobeny sgrafitem. Vnitřní prostory jsou klenuté valenou nebo křížovou klenbou.

Významné architektonické detaily:
Nad vstupním portálem je dochován malovaný obraz Kájovské Madony se sv. Šebestiánem a sv. Vítem z roku 1681. Mezi okny přízemí a prvního patra zobrazeny dva šlechtické znaky, eggenberský a schwarzenberský. Obrazy byly restaurovány v roce 1984 a 1994.

 

 

 

 


Historie obyvatel domu:

Na konci 15. století dům patřil krejčímu Rytrovi, kterého zde zastihujeme ještě v prvních letech 16. století. V roce 1510 byl již majitelem lovčí Havel, který dům splácel dospělým Rytrovým dětem Františkovi a Magdaleně. Havel zemřel v roce 1528 a zdá se, že v té době nežil již nikdo z jeho rodiny. Po roce 1528 získal dům rybář Matouš, s nímž se zde setkáváme ve čtyřicátých letech 16. století. V padesátých letech 16. století patřil dům ševci Lorenci Tanclovi, který zemřel krátce před rokem 1573. V tomto roce byla totiž jeho vdova Alena již provdána za Urbana Hajného a dům v Latránu prodala pekaři Kašparu Házovi, který přišel do Českého Krumlova z Lince. Pekař Kašpar vlastnil dům do konce sedmdesátých let 16. století. Po něm zde bydlel tesař Mert (Mertl - Martin), jenž v roce 1580 postavil krov na českokrumlovské zámecké věži (viz Zámek č. p. 59 - Zámecká věž) a v roce 1587, kdy také zemřel, i krov jezuitské koleje (dnešní hotel Růže, Horní č. p. 154). V tomto roce zprostředkoval Mertův švagr Mates Brok z Plzně, asi v zastoupení své ovdovělé sestry, prodej domu rožmberskému dvornímu truhláři Oldřichu Texnerovi. Texner pracoval v osmdesátých letech a v první polovině devadesátých let 16. století také pro pány z Hradce a je autorem skvostných stropů a podlah v rezidencích obou rodů. V roce 1598 krátce vlastnil i dům číslo 11 v Latránu.V Českém Krumlově ho zastihujeme ještě v roce 1602. Od roku 1651 žil v domě řezník Štefan Streintz, jehož vystřídal další řezník, Václav Klampfel. V letech1664 - 1717 patřil dům učiteli Martinu Kalschingerovi. Po něm se sem nastěhoval jirchář Valentin Zäch. V roce 1816 dům krátce obýval krupař Jakub Stumfol.