KKK

Dlouhá č. p. 95

Dlouhá č. p. 95

Lokace:
Dlouhá č. p. 95

Popis objektu:
Dvoupatrový řadový dům s nepříliš členěným klasicistním průčelím z roku 1838. Střecha je sedlová, kolmá k ulici. Přízemí je hloubkový dvoutrakt.

Stavebně historický vývoj:
Objekt středověkého původu, který byl po roce 1503 proměněn na obecní sladovnu. Z tohoto období se patrně dochovaly pouze sklepy a část obvodových zdí. Po zrušení sladovny v roce 1645 byl objekt přestavěn na obytný dům, který zanikl téměř beze zbytku při poslední přestavbě v roce 1838. V mladším období už byly provedeny pouze korektury některých místností.

Významné architektonické detaily:

  • plechem pobité dveře ve vstupní síni, patrně zde druhotně použité
  • spíše než detaily je objekt cenný svým celkovým řešením ze třicátých let 19. století, které dochovalo v prakticky nezměněném stavu, včetně černých kuchyní a některých výplní. Z doby přestavby v roce 1838 se dochovala také plánová dokumentace.

Historie obyvatel domu:
Do roku 1500 bydlel v tomto domě jistý Václav. Po celé 16. století zde byla městská sladovna, která dodávala surovinu pro výrobu piva ve vedlejším domě číslo 94. V roce 1645 město starou sladovnu prodalo kotláři Janu Nettingovi, jenž ji přestavěl na obytný dům. Od roku 1656 patřil dům ševci Kryštofu Beerovi, po němž jej zdědil Štefan Pauer. V letech 1684 - 1714 byl majitelem domu řemenář Leonard Kleiner. Také další vlastník, Vít Vítek (Wittek), jehož rodina v domě bydlela až do roku 1779, byl řemenář. Do konce 18. století se zde setkáváme ještě s Františkem Stokingerem, od roku 1782 s Janem Willischem a od roku 1790 s Františkem Vítkem (Wittekem), jehož rodině dům patřil až do roku 1838, kdy ji vystřídal Jan Kindl.