KKK

Dílo Františka Jakuba Prokyše

Malíř František Jakub Prokyš zanechal v Českém Krumlově rozsáhlé dílo. Zadavateli jeho prací byl především Josef Adam ze Schwarzenberku a krumlovští církevní hodnostáři. Proto jeho práce najdeme jak v prostorách zámku Český Krumlov, tak i v interiérech kostelů Českého Krumlova a okolí.

Zámek Červený Dvůr, rokokový sál s výmalbou Františka Jakuba Prokyše, rok 1757, detail Zámek Červený Dvůr, rokokový sál s výmalbou Františka Jakuba Prokyše, rok 1757, detail výmalby nad krbem

Barokně - rokokový iluzivní výraz maleb Františka Jakuba Prokyše je charakteristickým výtvarným rysem pro následující místa:

..

  • Oltářní obraz sv. Apoštolů, 1769, kostel sv. Víta Č. Krumlov
  • Vývěsní lékárenský štít, 1775 (v expozici Okresního vlastivědného muzea - barokní jezuitská lékárna)
  • Oltářní obraz sv. Blažeje z klášterního kostela, cca 1763, sbírky Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov

..

  • Oltářní obraz sv. Aloise Gonzagy, 60. l. 18. st., kostel minoritského kláštera ve městě Český Krumlov
  • Závěsný obraz sv. Michaela, 1765 - 1766, kostel minoritského kláštera ve městě Český Krumlov
  • Oltářní obraz Růžencové Panny Marie se sv. Dominikem a sv. Kateřinou Sienskou,1768, kaple P. Marie v kostele ve Chvalšinách

Zámek Červený Dvůr, rokokový sál s výmalbou Františka Jakuba Prokyše, rok 1757, celek

(pj)