KKK

Demografický vývoj města Český Krumlov

I když se první písemná zmínka o Českém Krumlově vztahuje již k roku 1253, počet městského obyvatelstva byl poprvé zjišťován teprve v roce 1651. Soupis, který byl tehdy sestaven, evidoval pouze obyvatelstvo starší dvanácti let (město - 1108 osob; zámek, mincovna, nemocnice, dvory, mlýny - 422 osob; klášter klarisek - 28 osob). První ucelený seznam městské populace pochází z roku 1653. Je v něm zaznamenáno celkem 2 010 osob rozdělených do následujících skupin: měšťanstvo - 287 mužů, 325 žen (612 osob, 30,5% obyvatelstva), podruzi 83 mužů, 158 žen ( 241 osob, 12% obyvatelstva), děti 253 starších a 395 mladších dvanácti let (648 osob, 32% obyvatelstva), čeleď - 165 čeledínů, 248 děveček (413 osob, 20,5% obyvatelstva), zámecký personál (96 osob, 5%). V Českém Krumlově bylo téměř souběžně (1654) s počtem obyvatelstva evidováno 325 obydlených a 8 pustých domů.

Početní nárůst městské populace v poslední třetině 17. a během 18. století je patrný na základě zpovědních seznamů, které na území Českého Krumlova zaznamenávaly následující počty zpovídaných osob (starších dvanácti let): roku 1671 - 2 306 osob, roku 1700 - 2 508 osob, roku 1725 - 2 572 osob, roku 1751 - 2 762 osob, roku 1773 - 2 797 osob.

Český Krumlov - Portrét hrobníka, rok 1700, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově

Zatímco pozvolný nárůst počtu českokrumlovského obyvatelstva v 18. století byl zabezpečen přirozenou obměnou obyvatelstva, koncem 18. a v průběhu 19. století jej značně ovlivnil příchod venkovského obyvatelstva do města. Uvedená vlnaHorní č. p. 159, Kaplanka, pohled do Horní ulice, historické foto, foto: F.Wolf migrací nastala v důsledku zrušení nevolnictví (roku1781) a poddanství (roku1848). Zatímco v roce 1797 žilo v Českém Krumlově jen 3 183 osob (547 domů), roku 1841 zde bydlelo již 5 165 osob (731 domů). Další nárůst místní populace nastal i v souvislosti s průmyslovým rozvojem města a jeho okolí v druhé polovině 19. a na počátku 20. století (roku 1880 - 7 659 osob, 739 domů; roku 1890 - 8 331 osob, 770 domů, roku 1900 - 8 676 osob, 764 domů, roku 1910 - 8 716 osob, 791 domů). Vzestupný trend ve vývoji obyvatelstva Českého Krumlova kulminoval na počátku dvacátých let. Svého vrcholu dosáhl v roce 1921, kdy zde žilo 9 120 osob (815 domů).

Následný úbytek populace nastal již v druhé polovině 20. let ( roku 1930 - 8 692 osob, 1007 domů) a dále se prohluboval v důsledku odchodu německého obyvatelstva po druhé světové válce (roku 1950 - 6 899 osob, 1 172 domů). Opětovný nárůst počtu českokrumlovského obyvatelstva byl ovlivněn připojením některých okolních obcí k městu (roku 1950 - Vyšný, roku 1961 - Nové Dobrkovice, Nové Spolí, Slupenec). V důsledku uvedených správních změn byl vzestup počtu místní populace následující: roku 1950 - 8 057 obyvatel (1 256 domů), roku 1961 - 9 255 obyvatel ( 1 334 domů).

Široká ulice v Českém Krumlově, jarmark, historické foto

Pozitivní populační vývoj Českého Krumlova v období posledních třiceti let byl ovlivněn nejenom přirozenou obměnou obyvatelstva, ale i výstavbou bytů a následným příchodem dalšího obyvatelstva do města (roku 1970 - 10 372 obyvatel, 1 367 domů; roku 1980 - 13 776 obyvatel, 1 515 domů - 4 626 bytů). Při posledním sčítání českokrumlovské populace (roku 1991) bylo evidováno celkem 14 108 osob (7 014 mužů a 7 094 žen). Z uvedeného počtu tvořily 3 145 osob (22%) děti ve věku 0 - 14 let, 8 806 osob (62,5%) bylo ekonomicky činných a 2 157 osob (15,5%) se nacházelo v poproduktivním věku. Současně s obyvatelstvem bylo v Českém Krumlově evidováno 1 564 domů, které představovaly 5 120 bytových jednotek ( 1 343 bytů v rodinných domcích).

(jg)

Další informace:
Demografický vývoj regionu Český Krumlov
Středověká kolonizace regionu Český Krumlov