Schwarzenberský plavební kanál s dělníky při plavení dřeva, historické foto

Schwarzenberský plavební kanál s dělníky při plavení dřeva, historické foto

.